www.Goldrubber2560.com

บริษัท โกลด์รับเบอร์ จำกัด

บริษัท โกลด์รับเบอร์ จำกัด

น้ำตาลทรายเป็นปัจจัยหลักในอุตสาหกรรมการผลิตอาหารและของหวาน เราเน้นการจำหน่ายน้ำตาลทรายหลากหลายชนิด เช่น น้ำตาลทรายไร้สารฟอกสี, น้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์, น้ำตาลอ้อยธรรมชาติ, น้ำตาลทรายขาวธรรมดา และน้ำตาลทรายขาว ขั้นคูณภาพเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ผลิตและลูกค้า แต่เนื่องจากน้ำตาลเป็นสินค้าที่ถูกจำกัดโควตาในการส่งออกแต่ละปี ทำให้ความต้องการของผู้ซื้อในตลาดไม่เพียงพอ 

สำหรับกิจการอื่นๆของเรา เราจำหน่ายข้าวขาว 5% , ข้าวขาว 100%, ข้าวหอมมะลิแท้ 100% และข้าวเหนียวขาว 10% ซึ่งสินค้าทั้งหมดมีต้นกำเนิดในประเทศไทย

ข้าวเป็นสิ่งสำคัญและเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตมนุษย์ที่เราไม่สามารถลืมได้ และประเทศไทยก็เป็นประเทศหนึ่งที่ปลูกข้าวมากที่สุดของโลก และยังเป็นสินค้าหลักของประเทศอีกด้วย เราจึงต้องการขยายตลาดข้าวไทย โดยเฉพาะข้าวหอมมะลิไปยังลูกค้าต่างชาติที่ชอบบริโภคข้าวที่มีแหล่งกำเนิดมาจากที่อื่น

ผลิตภัณฑ์ข้าว

ข้าวหอมมะลิ 100%

ข้าวหอมข้าวไทย เป็นข้าวที่ได้รับความนิยมรับประทานมากที่สุดชนิดหนึ่ง โดยมีเอกลักษณ์อยู่ที่ความนุ่ม และกลิ่นหอมชวนรับประทาน เหมาะที่สุดสำหรับการหุงเป็นข้าวสวยร้อน ๆ ทานคู่กับเมนูแกงต่าง ๆ หรือจะนำไปทำเป็นข้าวต้ม เป็นโจ๊กก็ดี เพราะมีความนุ่มอร่อยไม่เหมือนข้าวชนิดอื่น ๆ

รายละเอียดมาตรฐาน
ความชื้น: ไม่เกิน 14.00 %
ข้าวหัก: ไม่เกิน 4.50 %
ข้าวเต็มเมล็ด: ไม่น้อยกว่า 60.00%
ข้าวเมล็ดท้องไข่: ไม่เกิน 6.00%
ข้าวเมล็ดเหลือง: ไม่เกิน 0.20%
ข้าวเมล็ดเสีย: ไม่เกิน 0.25%
ข้าวเหนียว: ไม่เกิน 1.50%
ความบริสุทธ์: ไม่น้อยกว่า 92.00%
เมล็ดข้าวเปลือก: ไม่เกิน 7 grains
ระดับการสี: สีดี

ข้าวขาว 5%

ลักษณะข้าวสารมีเมล็ดขาว สวย สมบูรณ์อย่างพิเศษกว่าปกติ สะอาด มีกลิ่นหอม นุ่ม หุงขึ้นหม้อ บรรจุในถุงสูญญากาศ เพื่อถนอมความสดใหม่ ผ่านกรรมมาวิธีการผลิตที่สะอาด และได้มาตรฐาน

รายละเอียดมาตรฐาน
สัดส่วนของข้าว: ไม่ต่ำกว่า 60.0%
ข้าวเต็มเมล็ด: ไม่เกิน 7.0 %
ข้าวหัก(Size of broken 4.6 mm.): ไม่ระบุ ข้าวและสิ่งอื่นที่อาจพบ
เมล็ดแดงและสีต่ำกว่ามาตรฐาน: ไม่เกิน 2.0%
ข้าวเมล็ดท้องไข่: ไม่เกิน 6.0 %
ข้าวเมล็ดเสีย: ไม่เกิน 0.25%
ข้าวเมล็ดเหลือง: ไม่เกิน 0.5%
ข้าวเหนียวขาว: ไม่เกิน 1.5%
ข้าวเมล็ดลีบ ข้าวเมล็ดอ่อนและเมล็ดอื่นๆ สิ่งแปลกปลอม, เดี่ยวหรือรวม: ไม่เกิน0.3%
ข้าวเมล็ดท้องไข่: ไม่เกิน10 grains
ความชื้น: ไม่เกิน14.0%
ระดับการสี: สีดี

ขาวข้าว 100%

เป็นข้าวที่มีการนำไปกระเทาะเปลือกออกแล้วนำไปขัดสีเอาส่วนเยื่อหุ้มออกไป ทำให้ได้ข้าวที่มีเมล็ดสีขาว ซึ่งเมื่อรับประทานจะให้แป้งและพลังงานเท่านั้น ส่วนอาหารอื่นๆจะเหลืออยู่ปริมาณน้อย ต่างจากข้าวกล้อง ซึ่งเป็นข้าวที่ผ่านกระบวนการกะเทาะเอาออกจากเปลือกเท่านั้น

รายละเอียดมาตรฐาน
ข้าวเต็มเมล็ด :ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60.0
ข้าวหัก ที่มีความยาว:ตั้งแต่ 5.0 ส่วนขึ้นไป แต่ไม่ถึง 8.0 ส่วน ไม่เกินร้อยละ 4.5
ข้าวหักที่มีความยาว:ไม่ถึง 5.0 ส่วน และไม่ผ่านตะแกรงเบอร์ 7 ไม่เกินร้อยละ 0.5 และปลายข้าวขาวซีวัน ไม่เกินร้อยละ 0.1
ต้นข้าวที่มีความยาว:ตั้งแต่ 8.0 ส่วนขึ้นไป
ข้าวเมล็ดแดงและหรือข้าวเมล็ดขัดสีต่ำกว่ามาตรฐาน: ไม่เกินร้อยละ 0.5
ข้าวเมล็ดเหลือง: ไม่เกินร้อยละ 0.2
ข้าวเมล็ดท้องไข่: ไม่เกินร้อยละ 3.0
ข้าวเมล็ดเสีย: ไม่เกินร้อยละ 0.25
ข้าวเหนียว: ไม่เกินร้อยละ 1.0
ข้าวเปลือก: ไม่เกิน 5 เมล็ดต่อข้าว 1 กิโลกรัม
ระดับสี: สีดีพิเศษ

ข้าวเหนียวขาว 10%

เป็นข้าวที่มีลักษณะเด่นคือการติดกันเหมือนกาวของเมล็ดข้าวที่สุกแล้ว ปลูกมากทางภาคอีสานของประเทศไทยและ ประเทศลาว ข้าวเหนียวเป็นที่นิยมบริโภคอย่างกว้างขวางในประเทศ และเป็นอาหารหลักของประชากรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ นอกจากการบริโภคโดยตรงแล้วยังมีการนำข้าวเหนียวมาเป็นวัตถุดิบในการผลิตสุราพื้นเมือง การผลิตแป้งข้าวเหนียวเพื่ออุตสาหกรรมอาหารและขนมขบเคี้ยว

รายละเอียดมาตรฐาน
ข้าวเต็มเมล็ด :ไม่น้อยกว่าร้อยละ 55.0
ข้าวหัก ที่มีความยาว:ตั้งแต่ 3.5 ส่วนขึ้นไป แต่ไม่ถึง 7.0 ส่วน ไม่เกินร้อยละ 12.0
ข้าวหักที่มีความยาว:ไม่ถึง 3.5 ส่วน และไม่ผ่านตะแกรงเบอร์ 7 ไม่เกินร้อยละ 0.7 และปลายข้าวขาวซีวัน ไม่เกินร้อยละ 0.3
ต้นข้าวที่มีความยาว:ตั้งแต่ 7.0 ส่วนขึ้นไป
ข้าวเมล็ดแดงและหรือข้าวเมล็ดขัดสีต่ำกว่ามาตรฐาน: ไม่เกินร้อยละ 0.2
ข้าวเมล็ดเหลือง: ไม่เกินร้อยละ 1.5
ข้าวเมล็ดเสีย: ไม่เกินร้อยละ 0.5
ข้าวเปลือก: ไม่เกิน 10 เมล็ดต่อข้าว 1 กิโลกรัม
ระดับสี: สีดี

ผลิตภัณฑ์น้ำตาล

น้ำตาลทรายขาว

น้ำตาลทรายขาวเป็นน้ำตาลที่ได้จากการสกัดเอาสิ่งเจือปนออกจากน้ำตาลทรายดิบ สีของน้ำตาลทรายขาวนั้นมีตั้งแต่สีขาวไล่เรียงไปถึงสีเหลืองอ่อน เมื่อใช้มือสัมผัสจะรู้สึกถึงความชื้นเล็กน้อย เกล็ดของน้ำตาลจับตัวไม่แน่น น้ำตาลทรายขาวมีคุณค่าทางโภชนา 1 ช้อนชาอยู่ที่ 15 กิโลแคลอรี่ นิยมใช้ในครัวเรือนอย่างแพร่หลายรวมไปถึงอุตสาหกรรมการผลิตอาหารสำเร็จรูป และน้ำอัดลม 

dFQROr7oWzulq5Fa5yMpgiC7RoavnpC8fJfKEZyApsHKITfgbuEOipai8QcrMMSyQu6
น้ำตาลอ้อยธรรมชาติ

น้ำตาลทรายขาว

น้ำตาลทรายขาวเป็นน้ำตาลที่ได้จากการสกัดเอาสิ่งเจือปนออกจากน้ำตาลทรายดิบ สีของน้ำตาลทรายขาวนั้นมีตั้งแต่สีขาวไล่เรียงไปถึงสีเหลืองอ่อน เมื่อใช้มือสัมผัสจะรู้สึกถึงความชื้นเล็กน้อย เกล็ดของน้ำตาลจับตัวไม่แน่น น้ำตาลทรายขาวมีคุณค่าทางโภชนา 1 ช้อนชาอยู่ที่ 15 กิโลแคลอรี่ นิยมใช้ในครัวเรือนอย่างแพร่หลายรวมไปถึงอุตสาหกรรมการผลิตอาหารสำเร็จรูป และน้ำอัดลม 

น้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์

น้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ แค่ชื่อก็รับประกันความขาว ความใสสุดๆ น้ำตาลชนิดนี้เป็นน้ำตาลที่มีความบริสุทธิ์สูงมาก ผลึกน้ำตาลเป็นเกล็ดใส สีขาว ปราศจากสีของกากน้ำตาลให้กวนใจ เมื่อใช้มือสัมผัสแทบจะไม่มีความชื้นอยู่เลย เป็นน้ำตาลอีกชนิดที่นิยมใช้กันทั่วไปทั้งในร้านอาหาร ในครัวเรือน รวมไปถึงอุตสาหกรรมที่ต้องการใช้น้ำตาลที่มีความบริสุทธ์มากอย่างเช่น เครื่องดื่มน้ำอัดลม เครื่องดื่มบำรุงกำลัง รวมไปถึงอุตสาหกรรมยาด้วย 

292000760_2098789246955832_554806081817920556_n