ช่องทางการติดต่อ

บริษัท โกลด์รับเบอร์ จำกัด
GOLD RUBBER Co.Ltd.
1/14 หมู่10 ตำบลดอนยาง อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 86210
โทร. 080 697 8799
EMAIL: goldrubber2560@gmail.com