1698226546897-13cc9994-2791-40dc-80f3-990d8ea2866aCompany Profile_Thai_1

www.Goldrubber2560.com

บริษัท โกลด์รับเบอร์ จำกัด

บริษัท โกลด์รับเบอร์ จำกัด

เทรดดิ้งยางแผ่น และยางก้อนถ้วยคุณภาพ เพื่อส่งโรงงานมาตลอดกว่า 20 ปี และเป็นตัวกลางรับซื้อยางแผนดิบที่มียอดรับซื้อและขายสูงที่สุดในประเทศไทย สิ่งที่เรา คํานึงมาตลอด คือ การคัดคุณภาพยางพาราตามที่สํานักงานตลาดกลางยางพาราได้ กําหนดคุณภาพยาง เพื่อใช้เป็นมาตรฐานที่ชาวสวนยางสามารถไปเรียนรู้และคัดเลือกเอง เพื่อให้ขายได้ราคาตรงตามมาตรฐาน อีกทั้งยังให้ความสําคัญกับชุมชนโดยการให้ราคา ในการรับซื้อยางที่เป็นธรรมราคามาตราฐานตามท้องตลาด โดย มีเป้าหมายที่สําคัญคือ การต้องการให้คุณภาพของชาวสวนยาง มีคุณภาพชีวิตและชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

MISION |

  ดำเนินธุรกิจ รับซื้อ – ขาย ยางพาราทั่วประเทศไทย และหลากหลายประเภทอันได้แก่ ยาง แผนดิบ ยางรมควัน และยางก้อนถ้วย โดยมีแนวคิดในการดำเนินธุรกิจที่ต้องการให้ราคาเป็นธรรม ราคาดีและการเงินที่ตรงต่อเวลา

TRADING

บริการรับซื้อยางพาราคุณภาพจากเกษตรกรเพื่อส่งโรงงาน โดยรับซื้อสินค้าในราคาที่เป็นธรรมและสอดคล้องกับตลาดกลาง โดยปัจจุบันรับซื้อยางประเภทต่างๆ ได้แก่ ยางแผ่น ยางก้อนถ้วย โดยมีขอบเขตรับซื้อทั่วประเทศไทย

ยางพารา ที่บริษัทรับซื้อในปัจจุบัน

ยางแผ่นที่มีความยืดหยุ่นดีแผ่นยางสะอาด สีของแผ่นสม่ำเสมอ และมีขนาดมาตรฐาน

ยางดิบผ่านกระบวนการทำให้แห้งและรมควัน โดยมีกรรมวิธีที่ถูกต้องและได้มาตรฐาน

ยางที่เกิดจากการจับตัวของน้ำยางในถ้วย ไม่ผสมสิ่งแปลกปลอม

OUR SERVICE

รับซื้อยางไม่อั้น มีเท่าไหร่ขายให้ โกลด์รับเบอร์ ได้หมด
เพราะ โกลด์รับเบอร์ มีโกดังขนาดใหญ่ รองรับการซื้อยางจำนวนมาก เพื่อให้ชาวสวนยางมีรายได้และสามารถขายยางได้ตลอดทั้งปี

PROFESSIONAL TEAM

PROFESSIONAL TEAM

บริหารงานและดูแลคู่ค้าเสมือนคนในครอบครัวจริงใจ ซื่อสัตวย์และเป็นกันเอง อีกทั้งสามารถ ตอบสนองต่อความต้องการของคู่ค้าได้รอบด้าน เพราะทีมงานของเราเป็นทีมงานมืออาชีพประสบการณ์สูง และได้รับการอบรมอย่างครบถ้วนในสายธุรกิจของเรา

PROJECT REFERENCES

PROJECT REFERENCES

เป็นเวลากว่า 2 ทศวรรษที่ บริษัท โกลด์รับเบอร์ จํากัด ได้มุ่งมั่น และตั้งใจในการดําเนินงานเพื่อต้องการให้เกษตรกรไทยมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยสิ่งที่เรายึดมั่นตลอดคือความซื่อสัตย์ในการทําธุรกิจ ทั้งกับเกษตรกรและคู่ค้าของเรา จนปัจจุบันทําให้บริษัทเติบโตจนกลายเป็นบริษัทรับซื้อยางแผนเป็นอันดับ 1 ในประเทศไทย และเดินหน้าบุกตลาดทุกภูมิภาคของประเทศไทย

ภาพ กิจกรรมต่างๆ

ภาพ กิจกรรมต่างๆ